Naše aktivity

Zdravá výživa

10.11.2017 12:13

Mnohokrát zabúdame, že jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je aj zdravé stravovanie. 16. október – Svetový deň zdravej výživy – nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný, a preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť. Foto...

Eva Eštoková

—————

Beseda s poľovníkom

06.11.2017 12:20
V súčasnosti sa veľmi často stretávame s myšlienkou, že príroda je neoddeliteľnou súčasťou života človeka. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať v škole besedu s poľovníkmi z Poľovníckeho združenia Jazvec Hatalov..Cieľom bolo priblížiť našim najmenším žiakom problematiku poľovníctva, ochrany prírody a starostlivosti o ňu. Besedy sa zúčastnili všetky oddelenia prvého ročníka. Foto...
Eva Eštoková
 

 

—————

Svetový deň zdravej výživy

03.11.2017 12:03

Tak ako každoročne aj tentokrát si deti IV.odd. ŠKD pripomenuli SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY. Touto akciou sa snažíme poukázať na možnosti zdravej stravy. Pri tejto príležitosti deti priniesli ovocie a zeleninu, zhotovili plagáty na danú tému, vystrihovali, nalepovali a maľovali. Na záver, po spoločnej práci, dobrej nálady a príjemnej atmosféry si deti pochutnali na zdravých jabĺčkach. Foto...

Svetlana Tkáčová

—————

Harry Potterová

12.10.2017 12:08

Veselo bolo v školskom klube, keď k nám zavítala Harry Potterová rozprávková, hudobná superšov. Hosťami boli aj známe bábkové postavičky Spejbl a Hurvínek. Deťom aj dospelým sa predstavenie páčilo. Pozrite si foto a video...

vychovávateľky ŠKD

 

—————


V našom školskom klube, deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent, pripravujú sa na vyučovanie. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vzdelávacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.Ranná činnosť

Od 6.30 do 7.15 - ranný klub v III.B je určený pre deti, ktoré prichádzajú skôr do školy. Do tried vstupujú deti až po prvom zvonení.

Popoludňajšia činnosť v určených triedach                 

Od 16.00 - 16.30 - spoločný klub v III.B


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.