Naše aktivity

Rýchlochodci

05.12.2016 19:53
10 minút chôdze stačí na to, aby sme sa uvoľnili, nabili energiou a pozitívne naladili.
To urobili aj deti z 8. oddelenia. Pozri foto...
Mgr. Dragúňová

—————

Svetový deň výživy

25.11.2016 12:14

16. október je Svetový deň výživy a práve tento deň si pripomenuli aj žiaci X. oddelenia ŠKD. Všetky práce boli zamerané na zdravú výživu, ktorá súvisí so správnou životosprávou. Žiaci sa dozvedeli základné informácie o význame telesnej výchovy, dôležitosti oddychu, vyhýbaní sa stresu, význame spánku ako aj o pozitívnom vplyve dodržiavania pitného režimu. Foto...  Svetlana Tkáčová

—————

Európsky týždeň športu

25.11.2016 12:09

Od 10. do 17. septembra sa konal Európsky týždeň športu do ktorého sa zapojili aj deti  III. ,X. a XI. oddelenia ŠKD. Na školskom dvore sa mohli do sýtosti vyšantiť, súťažiť medzi sebou a vyskúšať si rôzne netradičné disciplíny. Tento týždeň ukázal žiakom ako sa dá aktívne tráviť voľný čas. Počasie nám prialo a už teraz sa tešíme na budúci rok. Foto...Svetlana Tkáčová

—————

Lepšie ako drogy – navštív športové ihrisko a športuj!

21.11.2016 11:02

Lepšie ako drogy – navštív športové ihrisko a športuj! To si povedali deti z ŠKD a aj urobili. Navštívili IV. ZŠ a vyskúšali atletickú dráhu a rýchlu chôdzu. G. Sabolová  Foto...

—————


V našom školskom klube, deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent, pripravujú sa na vyučovanie. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vzdelávacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.


Ranná činnosť

Od 6.30 do 7.15 - ranný klub v III.A je určený pre deti, ktoré prichádzajú skôr do školy. Do tried vstupujú deti až po prvom zvonení.

Popoludňajšia činnosť v určených triedach                 

Od 16.00 - 16.30 - spoločný klub v III.A


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.