Naše aktivity

Harry Potterová

12.10.2017 12:08

Veselo bolo v školskom klube, keď k nám zavítala Harry Potterová rozprávková, hudobná superšov. Hosťami boli aj známe bábkové postavičky Spejbl a Hurvínek. Deťom aj dospelým sa predstavenie páčilo. Pozrite si foto a video...

vychovávateľky ŠKD

 

—————

Listovanie

05.10.2017 19:14

Vďaka knižným príbehom prežívame stovky životov. Aj dnes bola našim spoločníkom kniha, s ktorou sme strávili hodinu oddychu a smiechu. Pozri foto...

A. Dragúňová

—————

Dopravné ihrisko

03.10.2017 12:06

Deti VII. a X. oddelenia školského klubu sa v rámci dopravnej výchovy vybrali na špeciálny výcvik na dopravné ihrisko v Sobranciach. Na tomto ihrisku s križovatkami a dopravnými značkami sa deti naučili  orientovať sa na ceste. Svoje teoretické vedomosti si aj otestovali . Deti sa zahrali na ozajstných vodičov a vyskúšali  si jazdu v cestnej premávke na šľapacích autíčkach. Silné zážitky, ktoré si deti z návštevy ihriska odniesli, sú dobrým predpokladom pri riešení rôznych dopravných situácií. Foto...

G. Hospodárová

—————

Sova

28.09.2017 12:13

Má veľké oči, cez deň spí, v noci loví, je pánom noci a počuje ju celý les, čo je to? (Sova) Takéto krásne sovičky zhotovili deti z I. oddelenia. Foto...

Eva Eštoková

—————


V našom školskom klube, deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent, pripravujú sa na vyučovanie. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vzdelávacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.Ranná činnosť

Od 6.30 do 7.15 - ranný klub v III.B je určený pre deti, ktoré prichádzajú skôr do školy. Do tried vstupujú deti až po prvom zvonení.

Popoludňajšia činnosť v určených triedach                 

Od 16.00 - 16.30 - spoločný klub v III.B


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.