Naše aktivity

Čítanie so starými rodičmi

25.04.2017 12:07

Do školského klubu sme si zavolali Miškovu starú mamu.  So sebou doniesla knihu  Rozprávky od Hansa Christiana Andersena a časť nám z nej prečítala. Čítanie skončilo, ale príjemné zážitky zostali. Foto...    

Mgr. Dragúňová

—————

Kytička z lásky

31.03.2017 09:20

Šťastie sa neraz ukrýva v tých najmenších detailoch. Foto...

E. Eštoková

—————

Valentínske srdiečko

11.03.2017 12:20

Valentín je svatok krásny, užite ho v láske, šťastí. Žiadne slzy, lásky veľa prajú deti z 1. oddelenia. Foto...

G. Sabolová

—————

Tvoríme z desiatových vreciek

02.03.2017 12:01

Do desiatových vreciek sa dá zabaliť nielen desiata, ale poslúžia aj ako námet pre tvorivú činnosť. Deti z X. oddelenia ŠKD si tak vo svojej fantázii za pomoci nožníc a farebného papiera vytvorili zvieratká. Každé zvieratko malo svoj vlastný príbeh, ktorý deti prezentovali. V jednej lavici sa robila myška, v druhej opica, v ďalšej zasa psík, lev, žirafa, kačka... skrátka nádherné zvieracie divadlo.  Foto...

S. Tkáčová

—————


V našom školskom klube, deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent, pripravujú sa na vyučovanie. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vzdelávacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.


Ranná činnosť

Od 6.30 do 7.15 - ranný klub v III.A je určený pre deti, ktoré prichádzajú skôr do školy. Do tried vstupujú deti až po prvom zvonení.

Popoludňajšia činnosť v určených triedach                 

Od 16.00 - 16.30 - spoločný klub v III.A


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.