Naše aktivity

Ako sme pripravovali mrkvičkovo-jabĺčkový šalátik

27.02.2017 12:22

Na prípravu šalátu sme potrebovali len dobrú náladu, chuť do práce a niekoľko jabĺk a mrkvičiek. Hotový šalát sme nestihli  ani odfotiť.   Bol taký dobrý, že sa rýchlo minul. Foto...

G. Hospodárová

—————

Hry na snehu

23.01.2017 11:11

Keď prírodu pokryje snehová prikrývka, tak sa mnohí tešia.  Vyťahujú sánky, boby, klzáky, aby sa vybláznili na snehu. Tak urobili aj deti v ŠKD. Pozri foto...

Mgr. Anna Dragúňová

—————

Čertovská disco

23.01.2017 10:52

Na čertovskej diskotéke v pekelnej škole sa stretlo veľké množstvo čertov. Čertovské jačanie a krik sa šíril po celej škole. Všetci si užili súťaže a tance. Podľa posledných správ si čertovsky dobrú náladu deti preniesli aj domov. Foto...

Gabriela Hospodárová

—————

Čertovská diskotéka

18.01.2017 10:22

Čertovsky dobrá diskotéka sa uskutočnila v VI. oddelení, kde si čertíkovia mohli zatancovať, zasúťažiť, pohostiť sa rôznymi dobrotami a hlavne zabaviť sa. Foto...

Eva Eštoková

—————


V našom školskom klube, deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent, pripravujú sa na vyučovanie. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vzdelávacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.


Ranná činnosť

Od 6.30 do 7.15 - ranný klub v III.A je určený pre deti, ktoré prichádzajú skôr do školy. Do tried vstupujú deti až po prvom zvonení.

Popoludňajšia činnosť v určených triedach                 

Od 16.00 - 16.30 - spoločný klub v III.A


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.