Beseda s poľovníkom

/album/beseda-s-polovnikom/a22641818-10203791893754309-1751993558-o-jpg/

—————

/album/beseda-s-polovnikom/a22641999-10203791893794310-1374001238-o-jpg/

—————

/album/beseda-s-polovnikom/a22643137-10203791893514303-1987785544-o-jpg/

—————

/album/beseda-s-polovnikom/a22643299-10203791893634306-1217631146-o-jpg/

—————

/album/beseda-s-polovnikom/a22662686-10203791893714308-194188561-o-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.