Dopravné ihrisko

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-142859-1-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-142859-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-143009-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-143421-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-144704-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-144709-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-144727-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-150201-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-150239-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-150417-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.