Dopravné ihrisko

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-150542-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-151105-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-151132-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-151233-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-151920-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-152057-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-152210-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-152254-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-153936-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-153946-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.