Dopravné ihrisko

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-154021-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-154041-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-154533-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-154543-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-154636-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-154640-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-154642-jpg/

—————

/album/dopravne-ihrisko/a20170926-154648-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.