Drogy

/album/drogy/dsc02753-jpg/

—————

/album/drogy/dsc02754-jpg/

—————

/album/drogy/dsc02757-jpg/

—————

/album/drogy/dsc02759-jpg/

—————

/album/drogy/dsc02760-jpg/

—————

/album/drogy/dsc02761-jpg/

—————

/album/drogy/dsc02786-jpg/

—————

/album/drogy/dsc02792-jpg/

—————

/album/drogy/dsc02794-jpg/

—————

/album/drogy/dsc02796-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.