Farby jesene

/album/farby-jesene/a45506176-2270379033194454-8010813678687354880-n-jpg/

—————

/album/farby-jesene/a45606203-1884981308203985-786735517822615552-n-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.