Fašiangové všeličo

/album/fasiangove-vselico/received-10204332290463889-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332290503890-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332290543891-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332290863899-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332291103905-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332291343911-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332291623918-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332309024353-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332309184357-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332309304360-jpeg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.