Fašiangové všeličo

/album/fasiangove-vselico/received-10204332310544391-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332310624393-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332310784397-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332310824398-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332310864399-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332310944401-jpeg/

—————

/album/fasiangove-vselico/received-10204332311464414-jpeg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.