Guľko Bombuľko

/album/gulko-bombulko/a26981587-10204136375606140-2004231258-o-jpg/

—————

/album/gulko-bombulko/a26981615-10204136375846146-1480161290-o-jpg/

—————

/album/gulko-bombulko/a26981967-10204136375926148-1861682788-o-jpg/

—————

/album/gulko-bombulko/a26982028-10204136375646141-61899288-o-jpg/

—————

/album/gulko-bombulko/a26982052-10204136375766144-1204955810-o-jpg/

—————

/album/gulko-bombulko/a27016262-10204136376646166-2001494621-o-jpg/

—————

/album/gulko-bombulko/a27018440-10204136375886147-1418988467-o-jpg/

—————

/album/gulko-bombulko/a26942458-10204136375806145-1124588632-o-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.