Harry Potterová

/album/harry-potterova/a22449393-10203772367986177-533553065-o-jpg/

—————

/album/harry-potterova/a22449436-10203772367706170-1426103501-o-jpg/

—————

/album/harry-potterova/a22471923-10203772367906175-3501839-o-jpg/

—————

/album/harry-potterova/a22472114-10203772367866174-2060671444-o-jpg/

—————

/album/harry-potterova/a22472272-10203772367826173-1120269212-o-jpg/

—————

/album/harry-potterova/a22473390-10203772367666169-1641826935-o-jpg/

—————

/album/harry-potterova/a22494839-10203772367786172-411876406-o-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.