Listovanie

/album/listovanie/a20171005-102950-jpg/

—————

/album/listovanie/a20171005-103044-jpg/

—————

/album/listovanie/a20171005-105308-jpg/

—————

/album/listovanie/a20171005-105726-jpg/

—————

/album/listovanie/a20171005-113543-jpg/

—————

/album/listovanie/a20171005-113547-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.