Pozdrav pre mamičku

/album/pozdrav-pre-mamicku/a32253613-10211603648195869-125430147602972672-n-jpg/

—————

/album/pozdrav-pre-mamicku/a32336642-10211603649035890-4182754592422887424-n-jpg/

—————

/album/pozdrav-pre-mamicku/a32349401-10211603650395924-7071620995248816128-n-1-jpg/

—————

/album/pozdrav-pre-mamicku/a32349401-10211603650395924-7071620995248816128-n-jpg/

—————

/album/pozdrav-pre-mamicku/a32414345-10211603651315947-9211785366141403136-n-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.