Sova

/album/sova/a22047316-10203720854378369-1152054586-o-jpg/

—————

/album/sova/a22068755-10203720854338368-1014689431-o-jpg/

—————

/album/sova/a22092783-10203720854418370-670879148-o-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.