Spolupráca ŠKD a MŠ

/album/spolupraca-skd-a-ms/dsc02771-jpg/

—————

/album/spolupraca-skd-a-ms/dsc02772-jpg/

—————

/album/spolupraca-skd-a-ms/dsc02774-jpg/

—————

/album/spolupraca-skd-a-ms/dsc02775-jpg/

—————

/album/spolupraca-skd-a-ms/dsc02776-jpg/

—————

/album/spolupraca-skd-a-ms/dsc02777-jpg/

—————

/album/spolupraca-skd-a-ms/dsc02779-jpg/

—————

/album/spolupraca-skd-a-ms/dsc02780-jpg/

—————

/album/spolupraca-skd-a-ms/dsc02781-jpg/

—————

/album/spolupraca-skd-a-ms/dsc02782-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.