Srdiečko z lásky

/album/srdiecko-z-lasky/received-10204332242702695-jpeg1/

—————

/album/srdiecko-z-lasky/received-10204332242782697-jpeg1/

—————

/album/srdiecko-z-lasky/received-10204332242862699-jpeg1/

—————

/album/srdiecko-z-lasky/received-10204332242742696-jpeg1/

—————

/album/srdiecko-z-lasky/received-10204332242822698-jpeg1/

—————

/album/srdiecko-z-lasky/received-10204332242902700-jpeg1/

—————

/album/srdiecko-z-lasky/received-10204332242662694-jpeg1/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.