Svetový deň vody 22.3.

/album/svetovy-den-vody-22-3/a30007883-10204441451672851-1909224476-n-jpg/

—————

/album/svetovy-den-vody-22-3/a30008079-10204441451552848-933765166-n-jpg/

—————

/album/svetovy-den-vody-22-3/a30019799-10204441451312842-1272251584-n-jpg/

—————

/album/svetovy-den-vody-22-3/a30020077-10204441451392844-1578416567-n-jpg/

—————

/album/svetovy-den-vody-22-3/a30020505-10204441451432845-2104832488-n-jpg/

—————

/album/svetovy-den-vody-22-3/a30119081-10204441451512847-1994179652-n-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.