Svetový deň zdravej výživy

/album/svetovy-den-zdravej-vyzivy/dsc02729-jpg/

—————

/album/svetovy-den-zdravej-vyzivy/dsc02730-jpg/

—————

/album/svetovy-den-zdravej-vyzivy/dsc02731-jpg/

—————

/album/svetovy-den-zdravej-vyzivy/dsc02732-jpg/

—————

/album/svetovy-den-zdravej-vyzivy/dsc02733-jpg/

—————

/album/svetovy-den-zdravej-vyzivy/dsc02734-jpg/

—————

/album/svetovy-den-zdravej-vyzivy/dsc02735-jpg/

—————

/album/svetovy-den-zdravej-vyzivy/dsc02736-jpg/

—————

/album/svetovy-den-zdravej-vyzivy/dsc02737-jpg/

—————

/album/svetovy-den-zdravej-vyzivy/dsc02739-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.