Veľkonočné prianie

/album/velkonocne-prianie/a29939341-10204441396991484-176746476-n-jpg/

—————

/album/velkonocne-prianie/a30019966-10204441396231465-1029898546-n-jpg/

—————

/album/velkonocne-prianie/a30020046-10204441396111462-819871042-n-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.