Venčeky z jesenných kvetov

/album/venceky-z-jesennych-kvetov/a45713040-348153012655684-5175397671413743616-n-jpg1/

—————

/album/venceky-z-jesennych-kvetov/a45814939-349275059172406-1216773975942627328-n-jpg/

—————

/album/venceky-z-jesennych-kvetov/a45861080-189144851994204-616288130068119552-n-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.