Veselý ježko

/album/vesely-jezko/a44740897-290437108458584-1528979087173877760-n-jpg/

—————

/album/vesely-jezko/a44800668-164057711209599-5862817980391358464-n-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.