Zdravá výživa

/album/zdrava-vyziva/a23377003-10203864623292502-28293996-o-jpg/

—————

/album/zdrava-vyziva/a23377181-10203864622932493-415982079-o-jpg/

—————

/album/zdrava-vyziva/a23379456-10203864622772489-1309970004-o-jpg/

—————

/album/zdrava-vyziva/a23379709-10203864622812490-1097716014-o-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.