Naše aktivity

Listy plné farieb

18.09.2021 11:38
I keď slnko chodí skôr spať, jeseň radosť tiež môže dať, stromom dáva farby krásne, že sa o nich píšu básne. Žltá, hnedá, oranžová, tá sa dlho nezachová, ale i tu krátku chvíľu, tá krása dá žitia...
<< 1 | 2 | 3

Dôležité informácie o odchode detí z ŠKD

V rámci bezpečnosti detí, dieťa ktoré odchádza z ŠKD bude vydané zákonnému zástupcovi len na základe vnútornej školskej linky - zvončeka a vizuálneho kontaktu cez školskú kameru. Je nutné, aby rodič čakal dieťa na chodbe, kde je rodič videný cez školskú kameru. 

Pri pobyte von, si rodič dieťa osobne vyzdvihne na školskom dvore.

Je dôležité aby rodič sledoval nástenku ŠKD na chodbe, kde sa oddelenie v danej chvíli nachádza

 

www.zsokruzna.sk

 

 

V našom školskom klube, deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent, pripravujú sa na vyučovanie. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vzdelávacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.