Jar už prišla k nám

/album/jar-uz-prisla-k-nam/a30020565-10204441596516472-466443992-n-jpg/

—————

/album/jar-uz-prisla-k-nam/a30119081-10204441451512847-1994179652-n-jpg1/

—————

/album/jar-uz-prisla-k-nam/a30179851-10204441596556473-1164671918-n-jpg/

—————

/album/jar-uz-prisla-k-nam/a30020109-10204441596636475-203462297-n-jpg/

—————

/album/jar-uz-prisla-k-nam/a29920641-10204441596676476-1115352713-n-jpg/

—————

/album/jar-uz-prisla-k-nam/a29920704-10204441596796479-1257514502-n-jpg/

—————

/album/jar-uz-prisla-k-nam/a30019729-10204441596716477-462954957-n-jpg/

—————

—————


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.