Bocian biely

04.04.2018 13:27

Dlhý zobák, dlhé nohy.
Vo vode si kráča.
Rybku, žabku uloví si.
Aké je to vtáča?
(Bocian) Foto...

 

Halušková

 

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.