Dopravné ihrisko

03.10.2017 12:06

Deti VII. a X. oddelenia školského klubu sa v rámci dopravnej výchovy vybrali na špeciálny výcvik na dopravné ihrisko v Sobranciach. Na tomto ihrisku s križovatkami a dopravnými značkami sa deti naučili  orientovať sa na ceste. Svoje teoretické vedomosti si aj otestovali . Deti sa zahrali na ozajstných vodičov a vyskúšali  si jazdu v cestnej premávke na šľapacích autíčkach. Silné zážitky, ktoré si deti z návštevy ihriska odniesli, sú dobrým predpokladom pri riešení rôznych dopravných situácií. Foto...

G. Hospodárová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.