Drogy

23.11.2017 11:14

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám (tretí novembrový týždeň), sa na našej škole traduje organizovať aktivity, ktoré napomáhajú znižovanie dopytu po drogách.  Aj naše deti z ŠKD sa zapojili do tejto kampane svojimi aktivitami. Celý týždeň deti tvorili plagáty s protidrogovou tematikou, súťažili, športovali a hrali zábavné hry. O drogách a ich nebezpečenstve prišiel deťom porozprávať a premietnuť film príslušník mestskej polície p. inšpektor S. Bamburák. Našim cieľom v ŠKD je poukázať nenásilnou a zaujímavou formou na prevenciu a nebezpečenstvo drog. Foto...

Svetlana Tkáčová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.