Euro sem - euro tam

14.01.2013 20:21

„Euro sem – euro tam“ bol názov integrovaného tematického bloku v školskom klube v VIII. oddelení, ktorý mal za cieľ zábavnou formou získať u deti predstavy o tom, akú hodnotu majú peniaze, naučiť ich, čo si za ne môžu a čo nemôžu kúpiť. Je to základ toho, aby v dospelosti dokázali s peniazmi rozumne hospodáriť. Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.