Farby jesene

09.11.2018 15:10

Lístok lístku hovorí : prišla jeseň do hory... Jeseň zažiarila aj u nás v ŠKD 11 odd. v podobe jesenného stromu.

Foto...

vych.Kotorová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.