Fašiangové všeličo

13.02.2018 14:45

Popoludnie plné zábavy, súťaži, hier malých deti z I. II. a III. oddelenia. Deti sa vytancovali, každé dieťa sa predviedlo vo svojej maske a domov si odniesli sladké odmeny zo súťaži.

 

vych. Eštoková, Korčáková, Halušková

Video

Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.