Guľko Bombuľko

18.01.2018 12:13
Deti z MŠ Okružná 19 navštívili našu školskú knižnicu. Čakal ich tam príbeh o Guľkovi Bombuľkovi, ktorý ich veľa naučil: namotávať vlnu, hrať sa s klbkom..... a na záver si každé dieťa nakreslilo svojho Guľka Bombuľka. Foto...
vych. Musbihová a Eštoková

 

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.