Jar už prišla k nám

28.03.2018 10:47

,, Jar už prišla k nám! ´´ radujú sa dietky.

Slniečko už teplé je, kvitnú pestré kvietky. Foto...

 

Eštoková 

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.