Jesenné " čáry - máry "

17.11.2021 19:49

Maľovala pani Jeseň farbičkami listy, jeden hnedý, druhý žltý, tretí zostal čistý. I. c  sa rozihrala , strihala  a  maľovala, nakoniec sa radovala , čo všetko svojimi rúčkami dokázala.  p. vychovávateľka : Jela Smutná Herczeghová foto ...