Listovanie

05.10.2017 19:14

Vďaka knižným príbehom prežívame stovky životov. Aj dnes bola našim spoločníkom kniha, s ktorou sme strávili hodinu oddychu a smiechu. Pozri foto...

A. Dragúňová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.