LOGO

11.10.2022 10:03

Spoločnou úlohou v ŠKD v mesiaci september bola tvorba loga svojho oddelenia. 

Foto...