Medzinárodný deň šťastia

30.04.2014 08:23

20.3. je Medzinárodný deň šťastia.  Opýtali sme sa detí zo IV. a VI. oddelenia čo v nich vyvoláva pocit šťastia. Pozrite sa... E. Charitunová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.