Nechceme svet na jedno použitie!

04.05.2022 12:36

To si povedali deti zo 6. oddelenia a počas celého týždňa dávali darčeky pre našu Zem v podobe dobrých skutkov, ktoré prispievajú k ochrane vzduchu, vody, pôdy. Pozri foto...