Október - mesiac úcty k starším

09.11.2022 13:14

Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším.

Foto...