Šikovné ručičky, snehuliakov tisícky...

05.03.2013 13:24

Deti z 3.oddelenia  sa poriadne vyšantili na snehu a spríjemnili si popoludnie v Škd nielen guľovačkou, ale aj stavaním snehuliakov. Foto

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.