Sova

28.09.2017 12:13

Má veľké oči, cez deň spí, v noci loví, je pánom noci a počuje ju celý les, čo je to? (Sova) Takéto krásne sovičky zhotovili deti z I. oddelenia. Foto...

Eva Eštoková

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.