Spolupráca ŠKD a MŠ

01.12.2017 12:02

Už niekoľko rokov má naša škola  veľmi dobrú spoluprácu s MŠ č. 9 a MŠ č. 13.   Po minulé roky deti predškolského veku navštevovali počítače a v tomto školskom roku sme sa zamerali na novú aktivitu a tou je školská knižnica. Jedným z hlavných dôvodov tejto akcie bolo a je prilákať deti ku knižke, a spoločným čítaním rozvíjať fantáziu detí, predstavivosť, hravosť, tvorivo vymýšľať pokračovanie rozprávky, vymýšľať ďalšie osudy hrdinov, dotvárať vlastné ilustrácie a pod.Pri prvej návšteve sa deti v školskej knižnici oboznámili s jej priestormi, s oddelením pre deti, ako sa s knihami zaobchádza, ako kniha vzniká, kto je ujo  alebo teta spisovateľ( -ka), kto je ilustrátor. Čítaním rozprávky O žuvačkovom ježkovi z knihy Osmijanko od Kristy Bendovej, sa vychovávateľky ŠKD p. Herczegová a p. Tkáčová snažili zaujať deti metódou hlasného čítania, dramatizáciou, otázkami, hádankami a pesničkou o Osmijankovi. Na záver si deti z MŠ zhotovili a dotvorili „žuvačkového ježka“. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!  Foto...    

Svetlana Tkáčová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.