Srdiečko z lásky

15.02.2018 14:16

Valentín sviatok všetkých zaľúbených. Takéto krásne srdiečka zhotovili naše deti z  I. oddelenia.

Eštoková

 

Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.