Svetový deň vody 22.3.

23.03.2018 09:25

Voda je základnou podmienkou pre život. Potrebujú ju ľudia, rastliny a živočíchy. Nikto by neprežil bez vody viac ako 4 dni. O tom , aká je voda vzácna sa presvedčili aj deti v ŠKD v I. oddelení. Foto...

Eštoková

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.