Svetový deň zdravej výživy

03.11.2017 12:03

Tak ako každoročne aj tentokrát si deti IV.odd. ŠKD pripomenuli SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY. Touto akciou sa snažíme poukázať na možnosti zdravej stravy. Pri tejto príležitosti deti priniesli ovocie a zeleninu, zhotovili plagáty na danú tému, vystrihovali, nalepovali a maľovali. Na záver, po spoločnej práci, dobrej nálady a príjemnej atmosféry si deti pochutnali na zdravých jabĺčkach. Foto...

Svetlana Tkáčová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.