Veselý ježko

24.10.2018 13:50

Kabátik má pichľavý, schováva sa do trávy ... Čo je to? Áno, je to ježko! A práve toto milé a obľúbené lesné zvieratko sme si vytvorili s deťmi ŠKD. Foto...

vych. Kotorová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.