Vianočný večierok

25.01.2018 12:03

Vianoce- sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi, či už je to dieťa, alebo dospelý. Tradíciou v našom oddelení ŠKD je zorganizovanie vianočného večierka. Aj tento rok nebol výnimkou. Deti vyzdobili miestnosť, doniesli napečené koláčiky, pitie a vychovávateľka pripravila súťaživé a zábavné popoludnie spojené s tancom. Táto akcia patrí medzi najobľúbenejšie. Ďakujeme všetkým mamám a starým mamám, ktoré chutné dobroty upiekli. Foto...

Svetlana Tkáčová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.