Veľkonočné prianie

28.03.2018 09:10

Korbáč, vodu, kraslíc moc, 

nech prinesie Veľká noc.

Šťastie, zdravie, úsmev v tvár,

želajú deti z 2.A Vám. 

 

G. Sabolová

 

Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.