Zábavné popoludnie v maskách

05.03.2013 13:25

Z fašiangami sme sa rozlúčili ako sa patrí. Nič sme nenechali na náhodu a o zábavu a program sme sa postarali sami. Foto

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.