Naše aktivity

Jeseň

09.11.2022 13:28
Jesenné práce, výrobky detí v našom ŠKD. Foto...

Október - mesiac úcty k starším

09.11.2022 13:14
Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Foto...

Týždeň zdravej výživy

09.11.2022 13:06
Takto prebiehal ,, Týždeň zdravej výživy ,, v 14. oddelení. Zhotovili sme výstavku ovocia a zeleniny, porozprávali sme si o vitamínoch, ktoré sú prospešné pre naše zdravie a v priebehu týždňa deti...

Lietajúci draci - šarkaniáda

26.10.2022 12:12
Šarkan svojím dlhým chvostom oblohu dnes zametá. Farebnými mašličkami usilovne prepletá.  Foto...

Jesenná výzdoba

21.10.2022 13:56
Veselú mám kamarátku, sukničku vždy nosí krátku. Azda zbiera stromom listy, konáre im smelo čistí. Opreteky s vetrom lieta, šiel by s ňou aj na kraj sveta. Zaspievam jej večer pieseň, prezradím vám,...

LOGO

11.10.2022 10:03
Spoločnou úlohou v ŠKD v mesiaci september bola tvorba loga svojho oddelenia.  Foto...

Dôležité informácie o odchode detí z ŠKD

V rámci bezpečnosti detí, dieťa ktoré odchádza z ŠKD bude vydané zákonnému zástupcovi len na základe vnútornej školskej linky - zvončeka a vizuálneho kontaktu cez školskú kameru. Je nutné, aby rodič čakal dieťa na chodbe, kde je rodič videný cez školskú kameru. 

Pri pobyte von, si rodič dieťa osobne vyzdvihne na školskom dvore.

Je dôležité aby rodič sledoval nástenku ŠKD na chodbe, kde sa oddelenie v danej chvíli nachádza

 

www.zsokruzna.sk

 

 

V našom školskom klube, deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent, pripravujú sa na vyučovanie. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vzdelávacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.