Oddeleneia ŠKD v školskom roku 2022/23

     
I. oddelenie 1.A + 4.B1 Martina Kotorová
II. oddelenie 1.B + 4C2 Ivana Horňáková
III. oddelenie 1.C + 4.E1 Gabriela Hospodárová
IV. oddelenie 4.D + 4.E3 Viera Jacková
V.oddelenie 1.E+ 4.C1 Gabriela Sabolová
VI.oddelenie 2.A +4.B3 Andrea Juhásová
VII. oddelenie 2.B + 4.B4 Katarína Halušková
VIII. oddelenie 2.C + 4.B Jela Smutná Herczegová
IX. oddelenie 2.D + 1.D + 4.B5 Ľubica Štefanová
X. oddelenie 2.E  Eva Eštoková
XI. oddelenie 3.A + 5.D Anna Draguňová
XII.oddelenie 3.B + 4.C Natália Korčáková
XIII. oddelenie 3.C + 5.C + 5A Jana Musbihová
XIV. oddelenie 3.D + 4.A Svetlana Tkáčová
-