Oddeleneia ŠKD v školskom roku 2021/2

     
I. oddelenie 1.A + 4.B1 Martina Kotorová
II. oddelenie 1.B + 4C2 Ivana Horňáková
III. oddelenie 1.C + 4.E1 Gabriela Hospodárová
IV. oddelenie   Viera Jacková
V.oddelenie 1.E Gabriela Sabolová
VI.oddelenie 2.A Andrea Juhásová
VII. oddelenie 2.B Katarína Halušková
VIII. oddelenie 2.C Jela Smutná Herczegová
IX. oddelenie   Ľubica Štefanová
X. oddelenie 2.E Eva Eštoková
XI. oddelenie 3.A Anna Draguňová
XII.oddelenie 3.B Natália Korčáková
XIII. oddelenie 3.C Jana Musbihová
XIV. oddelenie 3.D + 4.A Svetlana Tkáčová
-