Oddeleneia ŠKD v školskom roku 2021/2022

I. oddelenie -  Andrea Juhásová
II. odelenie -  Katarína Halušková
III. odelenie - Jela Smutná Herszeghová 
IV.oddelenie - Ľubica Štefanová 
V. oddelenie - Eva Eštoková 
VI. oddelenie - Anna Dragúňová
VII. oddelenie - Natália Korčáková
VIII. oddelenie - Jana Musbihová 
IX. oddelenie - Svetlana Tkáčová
X. oddelenie - Martina Kotorová
XI. oddelenie - Gabriela Sabolová
XII. oddelene - Gabriela Hospodárová